Oferta archiwalna

Opiekun w Schroniskach dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Oferta archiwalna

2 500,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


opieka Wieluń, schronisko Wieluń, pomoc Wieluń

Sprawowanie opieki nad mieszkańcami
Pomoc podopiecznym z ograniczonymi możliwościami poruszania się w wykonywaniu zabiegów higienicznych, dezynfekcyjnych i czynności funkcjonowania życia codziennego ( takich jak zakupy, przygotowywanie posiłków i pomoc przy ich spożywaniu, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, sprzętów i naczyń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych i utrzymania czystości ciała, załatwianie spraw urzędowych, organizowanie czasu wolnego)
Dbanie  o powierzone mienie oraz stan sanitarny pomieszczeń, nadzorowanie prac porządkowych.
Egzekwowanie od mieszkańców przestrzegania przepisów regulaminu Schronisk dla osób bezdomnych
Zapewnieniu ciągłości  dyżurów


Wymagania

Wykształcenie co najmniej średnie, posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego


Oferujemy

Praca w systemie zmianowym

Proponowane wynagrodzenie 2500-2600 + dodatek stażowy

Możliwość zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.23, wyświetleń: 2451

nr ogłoszenia: 868