Oferta archiwalna

Kierownik Kontraktu

Oferta archiwalna

4 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


kierownik Wieluń, pracownik biurowy Wieluń, Wieluń

 • Przygotowywanie harmonogramu wszystkich etapów procesu budowlanego (od projektu do pozwolenia na użytkowanie),
 • Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wybór projektanta oraz monitorowanie procesu projektowego,
 • Weryfikacja dokumentacji inwestycji pod względem formalnym i technicznym,
 • Czynne
  uczestnictwo w przetargu na wybór wykonawcy (weryfikacja ofert
  wykonawczych pod kątem realizacji zastosowanych rozwiązań projektowych i
  oferowanych cen, wprowadzenie do projektu ew. zamienników, negocjacje
  umowne),
 • Udział w przygotowywaniu optymalizacji kosztów i przychodów związanych z projektem,
 • Nadzór nad procesem budowlanym - kontrola budżetu, terminów realizacji i jakości wykonywanych prac,
 • Udział w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zakończonych inwestycji,
 • Bezpośredni kontakt z zamawiającym
 • Audyt
  projektu – sprawdzenie stanu realizowanego projektu pod kątem zgodności
  z dokumentacją projektową, załącznikami do umów z Klientami i
  oczekiwaniami Klientów.


Ważne do: 2020.01.10, wyświetleń: 234

nr ogłoszenia: 283