Młodszy Specjalista ds. Compliance / Prawnik

3 700,00 zł

umowa o pracę


praca aplikant Wieluń, praca prawnik Wieluń, praca obsługa prawna Wieluń

 • Monitorowanie, analizowanie i ocena zgodności prowadzonej przez
  firmę działalności z wymaganiami prawnymi, przyjętymi regulacjami
  wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania
 • Udział w procesie zapewniania ochrony danych osobowych przez Spółkę (RODO)
 • Przygotowywanie regularnych sprawozdań i raportów zarządczych z zakresu działalności Compliance
 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji z zakresu Compliance.
 • Doradztwo oraz bieżące wsparcie pracowników w wypełnianiu przez nich obowiązków zgodnie z przepisami prawa
 • Uczestniczenie w prowadzeniu kontroli wewnętrznych i sporządzaniu dokumentacji pokontrolnej
 • Współudział w tworzeniu wymagań, wytycznych w zakresie procesów zgodnie z dobrymi praktykami (ISO)
 • Wsparcie we wdrażaniu rozwiązań służących eliminowaniu możliwości
  wystąpienia niezgodności lub ryzyk braku zgodności – w tym wskazywanie
  następstw określonych sytuacji


Wymagania


Absolwent prawa, bądź administracji
Podstawowa znajomość prawa gospodarczego, cywilnego oraz aktualnego prawa w zakresie ochrony danych (RODO)
Umiejętność sporządzania i redagowania pism
Umiejętność opisu działań i procesów funkcjonujących w firmie
Dobra znajomość programów Excel i Power Point oraz Word.
Mile widziana znajomość zagadnień i norm z zakresu jakości.
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ładu korporacyjnego
Wysokie umiejętności analityczne i bardzo dobre zdolności interpersonalne
Umiejętność pracy pod presją czasu


Oferujemy


Pracę w stabilnej i szybko rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
Możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w kreatywnym zespole
Nowoczesne narzędzia pracy
Realny wpływ na procesy i decyzje podejmowane w firmie


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 824

nr ogłoszenia: 2612