Analityk w Dziale Jakości

2,00 zł

kupię


praca obsługa klienta Wieluń, praca biurowa Wieluń, praca analityk Wieluń

 • Prowadzenie i dokumentowanie badań z zakresu analizy
  fizykochemicznej wszystkimi stosowanymi w laboratorium metodami /m.in.
  parametry fizyczne tabletek, miareczkową, spektrofotometryczną, HPLC,
  GC/
 • Przygotowywanie odczynników ogólnego użytku /m.in. wykonywanie roztworów mianowanych, wskaźników, buforów itp.
 • Wypełnianie, sprawdzanie Certyfikatów badania i Świadectw badania,
 • Opracowywanie
  i opiniowanie dokumentów związanych z wdrażaniem systemu jakości
  w Laboratorium Kontroli Jakości (procedur, instrukcji, monografii,
  przepisów analitycznych),
 • Prowadzenie lub uczestniczenie w postępowaniach wyjaśniających OOS/OOT/OOE,
 • Tworzenie raportów, podsumowań, zestawień wynikających postępowań/zleceń wraz z interpretacją otrzymanych wyników i zaleceń,
 • Rejestracja prób do badań i „trendowanie” otrzymanych danych,
 • Kontrola materiałów opakowaniowych i wystawianie Świadectw Kontroli,
 • Realizowanie
  transferu metod analitycznych przekazywanych z innego laboratorium oraz
  udział od strony analitycznej we wdrożeniach nowych produktów.


Ważne do: 2020.07.02, wyświetleń: 240

nr ogłoszenia: 2423