Oferta archiwalna

Kierownik Zmiany Produkcyjnej

Oferta archiwalna

5 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


kierownik Wieluń, pracownik biurowy Wieluń, produkcja Wieluń

 1.  Zarządzanie Pracownikami - nadzorowanie pracy personelu pod kątem wywiązywania się z zadań oraz realizacji norm pracy.
 2. Zapewnienie kadry produkcyjnej w celu terminowej realizacji planów produkcyjnych.
 3. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem produkcji.
 4. Dbanie o terminową i z wymaganą jakością realizację planów produkcyjnych.
 5. Nadzorowanie realizacji harmonogramów produkcji, wysyłek.
 6. Nadzorowanie organizacji stanowisk pracy, ich ergonomii.
 7. Zapewnienie dyscypliny pracowników w utrzymaniu czystości stanowisk pracy, maszyn, urządzeń , powierzchni produkcyjnych.
 8. Przestrzeganie zasad BHP.
 9. Motywowanie podległych pracowników do działania.
 10. Szkolenie nowych pracowników i przygotowywanie ich do wykonywania przydzielanych zadań.
 11. Ocenianie jakości pracy podległych pracowników.
 12. Raportowanie wyników pracy.
 13. Informowanie działu Utrzymania Ruchu o zaistniałych awariach.
 14. Prowadzenie dokumentacji systemowej działu


Ważne do: 2020.01.04, wyświetleń: 564

nr ogłoszenia: 22