SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

3 900,00 zł

kupię


praca księgowa Wieluń, praca zarząd Wieluń, praca rachunkowość Wieluń

 • analizowanie wyników ekonomiczno-finansowych w zakresie:
  sprzedaży, kosztów, wyniku finansowego, rentowności, wpłat do budżetu
  oraz dopłat.
 • weryfikowanie powiązań zapisów na kontach księgowych w zakresie prawidłowej kwalifikacji kosztów,
 • analizowanie odchyleń od planu rzeczowo-finansowego, wyjaśnianie różnic i dokonywanie korekt,
 • przygotowywanie wariantów planu rzeczowo-finansowego w zakresie kosztów operacyjnych przy zmiennych wartościach,
 • analizowanie opłacalności poszczególnych produktów i przygotowywanie zmian,
 • przygotowywanie wstępnego rozliczenia wyniku finansowego spółki oraz ocenę efektywności podejmowanych działań,
 • dostarczanie danych do nowotworzonego budżetu na dany rok w zakresie rachunków zysków i strat, bilansu
  i rachunku przepływów pieniężnych,
 • kontrolowanie kosztów w zakresie przypisania właściciela budżetu i miejsca powstawania kosztów,
 • wyznaczanie progu rentowności kolektur, kanałów dystrybucji i bieżącą aktualizację wyliczeń,
 • tworzenie w programie kontrolingowym raportów z wykonania budżetu dla różnych grup użytkowników,
 • ustalenie kosztów jednostkowych zasobów do symulacji biznesowych.


Ważne do: 2020.04.11, wyświetleń: 217

nr ogłoszenia: 2098