Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

6 000,00 zł

kupię


starszy specjalista Wieluń, specjalista Wieluń, pracownik biurowy Wieluń

  • opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz procedur w zakresie naboru i oceny projektów, zawierania umów;
  • organizacja i udział w spotkaniach dla wnioskodawców,
  • obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym udział w pracach Komisji Oceny Projektów oraz w postępowaniu odwoławczym;
  • obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów;
  • przygotowywanie/ wprowadzanie zmian w procedurach;
  • planowanie i sprawozdawczość;
  • zapewnienie prawidłowości danych wprowadzanych do systemów informatycznych, w szczególności LSI1420 oraz SL2014;
  • przygotowanie planów, analiz i sprawozdań.


Ważne do: 2020.02.26, wyświetleń: 233

nr ogłoszenia: 1720