Geolog – Specjalista ds. ochrony środowiska

5 300,00 zł

kupię


geolog Wieluń, specjalista Wieluń

 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem dokumentacji geologicznej i górniczej,
 • Geologiczna
  obsługa kopalni działających w strukturach grupy (m.in. kontrola
  zgodności robót górniczych z koncesją, kontrola prawidłowości
  prowadzonej eksploatacji złóż i ich racjonalnej gospodarki,
 • Współpraca z urzędami w Urzędami Nadzoru Górniczego i Geologicznego,
 • Kompleksowe planowanie, organizacja i realizowanie procesów rekultywacji złóż,
 • Zarządzanie gospodarką gruntami przeznaczonymi pod eksploatację,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją,
 • Współpraca
  z firmą zewnętrzną w zakresie przeprowadzania cyklicznych audytów
  dokumentacji zakładów oraz kalkulacji opłat za korzystanie ze
  środowiska,
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z decyzją pozwolenia zintegrowanego (PZI) i przepisami ochrony środowiska,
 • Kontrola i aktualizacja pozwoleń wodno-prawnych i zintegrowanych,
 • Kontrola aktualności pomiarów w zakładach – wypracowanie spójnego procesu,
 • Audyty pod kątem konieczności wymiany kotłowni i inne czynności prewencyjne.


Ważne do: 2020.02.25, wyświetleń: 252

nr ogłoszenia: 1653