Oferta archiwalna

Starszy Specjalista ds. BHP

Oferta archiwalna

4 500,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


starszy specjalista Wieluń, starszy specjalista BHP Wieluń

 • Wypełnianie obowiązków służby BHP zawartych w Rozporządzeniu
  Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa
  i higieny pracy ( Dz.U. 1997 nr 109 poz.704) z późniejszymi zmianami,
 • Prowadzenie
  szkoleń wstępnych z zakresu BHP dla nowo zatrudnianych Pracowników
  stałych i tymczasowych, nadzór nad szkoleniami okresowymi
 • Stałe
  podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firmy,
  pracowników tymczasowych  oraz pracowników firm podwykonawczych,
 • Monitorowanie zgodności wewnętrznych przepisów BHP z aktualnymi aktami prawnymi
 • Prowadzenie
  nadzoru nad przestrzeganiem ustalonych zasad i procedur BHP i ochrony
  p. poż na terenie zakładu w ramach cyklicznych przeglądów BHP
 • Współpraca z publicznymi organami kontroli,
 • Koordynacja prac firm podwykonawczych pod względem BHP i p. poż.
 • Promowanie
  kultury bezpieczeństwa - wspieranie kierowników jednostek
  organizacyjnych w zakresie wdrażania krajowych przepisów bhp i ppoż.
 • Inicjowanie
  i wdrażanie działań prewencyjnych i modernizacyjnych w zakresie BHP,
  ochrony środowiska i p. poż., a także egzekwowanie ich realizacji
 • Sporządzanie wymaganych raportów i statystyk - zawierających kluczowe wskaźniki bhp i ppoż.
 • Dokumentowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
 • Prowadzenie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja;
 • Prowadzenie i zarządzanie dokumentacją związaną z obszarem BHP i ppoż. i ochrony środowiska
 • Udział
  w przekazywaniu do użytku nowych lub przebudowanych maszyn i urządzeń
  produkcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy
  Pracowników


Ważne do: 2020.02.15, wyświetleń: 291

nr ogłoszenia: 1442