Oferta archiwalna

Asystent/ka w Biurze Zarządu

Oferta archiwalna

3 100,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


asystent biura Wieluń, asystentka biura Wieluń, pracownik biurowy Wieluń, sekretarka Wieluń

 • Obsługę Zarządu Banku oraz koordynowanie działalności komórek
  organizacyjnych Banku przygotowujących materiały pod obrady Zarządu,
 • Weryfikację
  dokumentów wpływających do Zarządu pod względem kompletności,
  poprawności, prawidłowości obiegu dokumentów i przestrzegania procedur
  wewnętrznych,
 • Zapewnienie sprawnego przepływu informacji między Zarządem a poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi,
 • Przekazywanie jednostkom organizacyjnym decyzji i ustaleń podjętych przez Zarząd Banku, 
 • Wsparcie w sporządzaniu wniosków, uchwał i zarządzeń Członków Zarządu,
 • Przygotowywanie i wydawanie pełnomocnictw oraz prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielanych przez Bank,
 • Archiwizację dokumentacji i korespondencji Zarządu w wymaganym zakresie,
 • Gromadzenie dokumentacji związanej z pracami organów Banku,
 • Administracyjne wsparcie biura, zamawianie materiałów biurowych.


Ważne do: 2020.02.04, wyświetleń: 230

nr ogłoszenia: 1153