Oferta archiwalna

Główny specjalista / Specjalista Dział Inwestycji

Oferta archiwalna

5 800,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


główny specjalista Wieluń, pracownik biurowy Wieluń

 • Współuczestnictwo w kompleksowych działaniach na rzecz ochrony ludności i mienia przed: powodzią oraz skutkom suszy;
 • Koordynacja harmonogramu w zakresie inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim;
 • Prowadzenie
  działań związanych z planowaniem, nadzorem i wykonywaniem urządzeń
  melioracji wodnych realizowanych na koszt osób prawnych lub osób
  fizycznych lub przy współfinansowaniu ze środków publicznych przez
  zainteresowanych właścicieli gruntów;
 • Realizacja zadań
  inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej z wyłączeniem śródlądowych
  dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • Prowadzenie
  spraw związanych z rozliczaniem inwestycji z funduszy zewnętrznych oraz
  tych wymagających uregulowania stosunków własnościowych po
  zrealizowanych inwestycjach w tym roszczeń użytkowników gruntów i
  urządzeń związanych z realizacją inwestycji;
 • Wypełnianie
  obowiązków członka komisji przetargowych dla realizowanych zamówień
  publicznych oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji;
 • Współpraca
  i realizacja zawieranych porozumień i umów z właściwymi instytucjami,
  m.in.: jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami
  ekologicznymi w niezbędnym zakresie;
 • Współpraca w zakresie opracowywania lub aktualizacji dokumentów planistycznych
  w gospodarowaniu wodami;
 • Współpraca
  z podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne oraz
  prowadzącymi działalność żeglugową w zakresie utrzymania i rozwoju
  śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem tych o szczególnym znaczeniu
  transportowym;
 • Praca w terenie – nadzór nad robotami w trakcie
  realizacji i odbiory robót budowlanych, udział w przeglądach
  gwarancyjnych i pogwarancyjnych.


Ważne do: 2020.01.31, wyświetleń: 239

nr ogłoszenia: 1093